Chính phủ

Cổng Dịch vụ hành chính công Quốc gia Cung cấp thông tin, và các dịch vụ hành chính công cho người dân

Viet Nam chinh phu Gov.Ltd.

4.9

1 triệu đánh giá

hơn 1 triệu lần

Tải xuống

# 1

Ranking

Cài đặt

Về ứng dụng này

1. Cung cấp thông tin thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến liên quan đến thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất đai, điện năng và tài sản khác của cá nhân.
2. Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện cho phương tiện và người lái tham gia giao thông.
3. Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ công trực tuyến, chính sách y tế.
4. Cung cấp thủ tục hành chính liên quan đến thường trú, tạm trú, dịch vụ công trực tuyến và các thông tin khác, cấp một số loại giấy tờ tùy thân.
5. Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến liên quan đến giải quyết khiếu nại.

Xếp hạng và Đánh giá

Xếp hạng và đánh giá được xác minh và từ người dùng sử dụng cùng loại thiết bị với bạn

4.9
5

4

3

2

1

1,191,258

Dễ sử dụng Một phần mềm có thể giúp tôi rất nhiều thứ!

Tôi rất biết ơn chính phủ đã phát hành phần mềm này, tôi là người khuyết tật, đi đến các cơ quan ban ngành rất bất tiện

Tốc độ rất nhanh, trước đây phải mất vài ngày để hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng với APP này, nó có thể được thực hiện trong một giờ!